Menu
Your Cart

About Us

เนื่องจากทางร้าน Screen168 เป็นบริการออนไลน์ ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าทางระบบได้เอง และทางร้านจะจัดส่งสินค้าให้หลังจากชำระเงินถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

        สำหรับการมาที่ร้าน ตอนนี้เราได้ย้ายโรงงานผลิตมาที่บางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรีเพื่อรองรับงานผลิตให้ได้คุณภาพมากยิ่งขึ้น ลูกค้าที่สั่งจำนวนเยอะ สามารถเข้ามาดูสินค้าและแอฟฟรูซงานได้ แต่เนื่องจากทางร้านใช้เครื่องระบบดิจิตอลในการพิมพ์เสื้อทำ แม้ว่าจะใช้เวลารวดเร็วในการผลิต แต่ว่าเครื่องจักรต้องมีการเตรียมก่อนการทำงาน ซึ่งจะใช้เวลาค่อนข้างนาน แนะนำหากลูกค้าต้องการมารับสินค้าด้วยตนเองให้ส่งไฟล์ภาพ และความต้องการงานสกรีนมาที่ทางร้านก่อน โดยส่งมาทางอีเมล์ จากนั้นให้ติดต่อนัดวันเข้ามาดูเสื้อก่อนการผลิต