DTG VS. Silk Screen

DTG VS Silk Screen

DTG ระบบพิมพ์ดิจิตอล เทียบกับ บล้อกสกรีน แบบไหนดีกว่ากัน


ตอบไม่ได้ขึ้นกับชนิดเสื้อ สีเสื้อ จำนวนเสื้อที่จะสกรีน เพราะฉะนั้นกระบวนการเลือกพิมพ์สกรีนขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง
สามารถใช้บรรทัดฐานในการเลือกระบบสกรีนดังนี้

สำหรับระบบบล็อกสกรีน คิดราคาและอัตราบริการดังนี้


สำหรับระบบ DTG คิดราคาและอัตราบริการดังนี้


สำหรับระบบล็อกสกรีน คิดราคาและอัตราบริการดังนี้

สำหรับราคางาสกรีน DTG นั่นคิดราคาเป็นพื้นที่การสกรีน ซึ่งจะแตกต่างกับ ซิลค์สกรีนหรือบล็อกสกรีนที่คิดเป็นจำนวนสี และมีค่าบล็อกสกรีน/สี ซึ่งการสกรีนทั้งสองเมื่อเทียบราคาแล้วมีความแตกต่างกันอย่างไร

สำหรับ Screen168 มีอัตราค่าบริการสกรีน DTG ซึ่งวิธีคิดดังนี้

ค่าสกรีนงาน DTG = 1.ค่ารันเครื่องจักร/ตัว + 2.ค่าหมึกพิมพ์/ตัว

1. ค่ารันเครื่องจักร

การรันเครื่องจักร คือกระบวนการสกรีนเสื้อ แบบ DTG ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการต่อไปนี้

  • เตรียมสภาพเสื้อให้เหมาะสมกับการพิมพ์
  • นำเสื้อเข้าเครื่องพิมพ์และเริ่มทำการพิมพ์
  • นำเสื้อไปรีดความร้อนเพื่อให้สีแห้งที่อุณหภูมิประมาณ 160-180 องศาเซลเซียส

โดยมีอัตราค่าบริการที่ 20 บาท/ด้าน

2. ค่าหมึกพิมพ์

ทางสกรีน Screen168.com ได้คิดรูปแแบการคิดราคาได้ 2 รูปแบบคือ

  • ค่าหมึกพิพม์ CMYK สำหรับเสื้อขาว
  • ค่าหมึกพิพม์ CMYK+W สำหรับเสื้อดำ ที่มีการเพิ่มชั้นเรซิ่นและหมึกขาวรองพื้นก่อนลงสี

โดยมีอัตราหมึกขึ้นกับพื้นที่พิมพ์สกรีนซึ่งแปรผันตามปริมาณการใช้หมึก โดยจะอยู่ระหว่าง 20 – 200 บาท/ด้าน

สำหรับ Screen168 มีอัตราค่าบริการสกรีนบล็อกสกรีน ซึ่งวิธีคิดดังนี้

ค่าสกรีนงานแบบซิลค์สกรีน = (1)ค่าฉายบล็อกสกรีน/ลาย + (2)ค่าสี/ตัว

1. ค่าฉายบล็อกสกรีน คิดที่อัตรา 300 บาท/บล็อก คือหากรูปภาพมี 4 สี ก็คิด 300×4 = 1200 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะเสียครั้งเดียว จะสกรีนกี่ตัวก็เสียเท่านี้ไม่ว่า 1ตัว หรือ 100 ตัว 1000 ตัว


2. ค่าสี จะคิดราคาเป็น สีละ 10-20 บาท/ตัว โดยสีแรกจะคิดที่ 20 สำหรับสีต่อไปสีละ 10 บาท เช่นหากเสื้อมี 4 สี ก็คิดราคาค่าสกรีนต่อตัวเป็น 20+10+10+10 = 50 บาท/ตัว

จะเห็นว่าทั้งการสกรีนทั้งสองระบบมีความแตกต่างในวิธีการคิดราคา ซึ่งระบบ DTG จะมีข้อดีในเรื่องเมื่อพิมพ์จำนวนน้อย 1 -10 ตัว จะมีราคาถูกกว่าระบบบล็อกสกรีน ส่วนบล็อกสกรีนเมื่อสกรีนจำนวนเยอะจะมีราคาถูกกว่า หรือลายสกรีนมีสีน้อยก็จะถูกกว่าเช่นกัน แต่โดยส่วนมากแล้วงานสกรีนแบบบล็อกสกรีนจะรับงานที่ 50 ตัวขึ้นไป

แล้วถูกกว่ามันถูกกว่าเท่าไหร่?

เรามาลองเทียบในเชิงเศรษฐ์ศาสตร์กัน โดยสมมุติว่าเราต้องการพิมพ์เสื้อ 4 สี บนเสื้อขาวดูสมมุติว่าสกรีนพื้นที่ขนาด A3

สำหรับค่าสกรีนระบบ DTG บนเสื้อขาวคิดตามพื้นที่ A3 ราคาค่าหมึกพิมพ์ 100 บาท ค่ารันเครื่อง 20 บาท เพราะฉะนั้นราคาค่าสกรีนต่อ 1 ตัวเท่ากับ 100+20 = 120 บาท

สำหรับค่าสกรีนระบบซิลค์สกรีน คิดตามจำนวนสี มีค่าทำบล็อก 300×4 = 1200 บาท ค่าสกรีน 4 สี  = 50 บาท เพราะฉะนั้นราคาค่าสกรีนต่อ 1 ตัวเท่ากับ 1200+50 = 1250 บาท

หากต้องการสกรีน 1 ตัว สกรีนในระบบซิลค์สกรีนจะแพงมาก ค่าสกรีนอย่างเดียวไม่รวมเสื้อคือ 1250 บาท เมื่อเทียบกับระบบ DTG คือ 120 บาท ยิ่งถ้าหากลวดลายสกรีนมีจำนวนสีมากก็ยิ่งมีราคาสูง ต่างกับ DTG ซึ่งจะราคาเดียวคือ 120 บาท แต่หากว่าเราพิมพ์จำนวนเยอะ เราลองมาเทียบกันว่าผลจะเป็นอย่างไร โดยกำหนดให้เสื้อตัวละ 100 บาทเท่ากัน

หมายถึง ถ้าคุณสกรีนไม่เกิน 60 ตัว คุณสกรีนแบบ DTG กับร้าน Screen168 จะถูกกว่าคุณไปสกรีนร้านสกรีนทั่วไปที่ใช้ระบบบล็อค คุณจะจ่ายเพียง ตัวละ 170 บาท สำหรับเสื้อขาวขนาด A3 ในแบบสีไม่จำกัดซึ่งถ้าหากมีสีมากกว่า 4 สี คุณก็จะยิ่งประหยัดมากกว่าใช้ระบบบล้อกสกรีน

จากผลทางเศรษฐศาสตร์ข้างต้นเราสรุปได้ว่า หากต้องการพิมพ์ลายที่มีสีเยอะๆ ยิ่งจำนวนสีมาก ระบบบล็อกสกรีนก็จะยิ่งแพงขึ้นมาก แต่ระบบ DTG นั้นคงที่

1. กลุ่มที่ต้องการสกรีนเสื้อจำนวนไม่เยอะ ปริมาณช่วงระหว่าง 1- 60 ตัว จะคุ้มกว่าระบบบล็อกสกรีน


2. ต้องการงานคุณภาพและเก็บรายละเอียดงานครบ ซึ่งบล็อกสกรีนไม่สามารถทำได้ เนื่องจากความแตกต่างกับในด้านความละเอียดถึง 10 เท่า (120 DPI VS. 1200 DPI)


3. งานด่วนที่ต้องการใช้ด่วน ใช้เวลาผลิตไม่นาน DTG จะใช้เวลาในการสกรีนเสื้อขาวประมาณ 25 ตัว/ชั่วโมง สำหรับงานซิลค์สกรีนจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 1 วันสำหรับทำบล็อกสกรีน


4. ต้องการสัดส่วนลายสกรีนที่ทุกต้อง ความแตกต่างของไซส์เสื้อเป็นสัดส่วนกับพื้นที่ลายสกรีน ซึ่ง DTG สามารถทำได้ แต่ บล็อกสกรีนไม่สามารถทำได้ ถ้าทำก็จะต้องเพิ่มบล็อกสำหรับไซส์เสื้อแต่ละชุดทำให้บางทีไซส์เสื้อแตกต่างกันมากเช่น ไซส์ S ลายสกรีนจะใหญ่ แต่ไซส์ XL ลายสกรีนจะเล็ก แต่ DTG สามารถพิมพ์ขนาดเป็นสัดส่วนกับเสื้อได้

5. ต้องการขึ้นแบบงานดูก่อนผลิตจริง ทำให้ต้นทุนไม่สูงเพราะราคาคงที่เท่ากันต่อตัว ต่างกับระบบบล็อกสกรีนที่ต้องทำบล็อกขึ้นมาก่อนเพื่อดูผลงานของแต่ละร้านซึ่งมาตรฐานไม่เท่ากัน


6. ต้องการมาตรฐานสกรีนเท่ากันทุกตัว เครื่องDTG พิมพ์ด้วยระบบ Computer ซึ่งควบคุมด้วย Numerical Control จึงได้ความแม่นยำเท่ากันทุกตัว หมดปัญหาเสื้อเสีย ต่างกับระบบบล็อกสกรีนที่ใช้แรง

คนในกรปาดสีลง มีโอกาสผิดพลาดสูง


7. ต้องการแม่สีชัดเจน เฉดสีถูกต้อง DTG สามารถพิมพ์เฉดสีได้ตามแบบจริง คำนวณด้วย Computer แต่บล็อกสกรีนใช้การผสมสีเองซึ่งยากที่จะได้แม่สีตามต้นฉบับจริง

ใช้เวลาในการผลิตเท่าไหร่?

DTG เป็นระบบพิมพ์สามารถเริ่มพิมพ์เสื้อได้ทันที อัตราการผลิตประมาณ 25 ตัว/ชั่วโมง แต่บล็อกสกรีนต้องทำการฉายแสงและรอให้บล็อกแห้งซึ่งใช้เวลาโดยประมาณ 1 วัน จึงจะเริ่มการผลิตหรือทำต้นแบบได้

สรุป

จากผลการเทียบให้เห็น ก็จะเห็นข้อดีและข้อเสียของแต่ละระบบ โดยหากท่านต้องการสกรีนไม่เกิน 40 ตัวสกรีนระบบ DTG กับทางเรา Screen168 จะคุ้มกว่า หรือหากท่านต้องการคุณภาพ งานเก็บรายละเอียดครบแนะนำให้ใช้ระบบ DTG ทั้งนี้ก็ขึ้นกับเราว่าต้องการสกรีนแบบไหนที่จะเหมาะสมกับเรามากที่สุด สำหรับท่านที่ต้องการสกรีนจำนวนเยอะๆในระบบบล็อก

มีนาคม 21, 2019 / by

Comments are closed here.