DTG VS. Silk Screen

Posted by สกรีนเสื้อ 27/08/2015 0 Comment(s)

DTG VS Silk Screen

 

สำหรับราคางาสกรีน DTG นั่นคิดราคาเป็นพื้นที่การสกรีน ซึ่งจะแตกต่างกับ ซิลค์สกรีนหรือบล็อกสกรีนที่คิดเป็นจำนวนสี และมีค่าบล็อกสกรีน/สี ซึ่งการสกรีนทั้งสองเมื่อเทียบราคาแล้วมีความแตกต่างกันอย่างไร

 

สำหรับ Screen168 มีอัตราค่าบริการสกรีน DTG วิธีคิดดังนี้

 

ค่าสกรีนงาน DTG = 1.ค่ารันเครื่องจักร/ตัว + 2.ค่าหมึกพิมพ์/ตัว

 

1.ค่ารันเครื่องจักร

การรันเครื่องจักร คือกระบวนการสกรีนเสื้อ แบบ DTG ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการต่อไปนี้

 • เตรียมสภาพเสื้อให้เหมาะสมกับการพิมพ์

 • นำเสื้อเข้าเครื่องพิมพ์และเริ่มทำการพิมพ์

 • นำเสื้อไปรีดความร้อนเพื่อให้สีแห้งที่อุณหภูมิประมาณ 160-180 องศาเซลเซียส

โดยมีอัตราค่าบริการที่ 20 บาท/ด้าน

 

2.ค่าหมึกพิมพ์

ทางสกรีน Screen168.com ได้คิดรูปแแบการคิดราคาได้ 2 รูปแบบคือ

 • ค่าหมึกพิพม์ CMYK สำหรับเสื้อขาว

 • ค่าหมึกพิพม์ CMYK+W สำหรับเสื้อดำ ที่มีการเพิ่มชั้นเรซิ่นและหมึกขาวรองพื้นก่อนลงสี

โดยมีอัตราหมึกขึ้นกับพื้นที่พิมพ์สกรีนซึ่งแปรผันตามปริมาณการใช้หมึก โดยจะอยู่ระหว่าง 20 - 200 บาท/ด้าน

 

สำหรับระบบบล็อกสกรีน คิดราคาและอัตราบริการดังนี้

 

ค่าสกรีนงานแบบซิลค์สกรีน = (1)ค่าฉายบล็อกสกรีน/ลาย + (2)ค่าสี/ตัว

 1. ค่าฉายบล็อกสกรีน คิดที่อัตรา 300 บาท/บล็อก คือหากรูปภาพมี 4 สี ก็คิด 300x4 = 1200 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะเสียครั้งเดียว จะสกรีนกี่ตัวก็เสียเท่านี้ไม่ว่า 1ตัว หรือ 100 ตัว 1000 ตัว

 2. ค่าสี จะคิดราคาเป็น สีละ 10-20 บาท/ตัว โดยสีแรกจะคิดที่ 20 สำหรับสีต่อไปสีละ 10 บาท เช่นหากเสื้อมี 4 สี ก็คิดราคาค่าสกรีนต่อตัวเป็น 20+10+10+10 = 50 บาท/ตัว

 

จะเห็นว่าทั้งการสกรีนทั้งสองระบบมีความแตกต่างในวิธีการคิดราคา ซึ่งระบบ DTG จะมีข้อดีในเรื่องเมื่อพิมพ์จำนวนน้อย 1 -10 ตัว จะมีราคาถูกกว่าระบบบล็อกสกรีน ส่วนบล็อกสกรีนเมื่อสกรีนจำนวนเยอะจะมีราคาถูกกว่า หรือลายสกรีนมีสีน้อยก็จะถูกกว่าเช่นกัน แต่โดยส่วนมากแล้วงานสกรีนแบบบล็อกสกรีนจะรับงานที่ 50 ตัวขึ้นไป

 

แล้วถูกกว่ามันถูกกว่าเท่าไหร่? ยังไง?

 

เรามาลองเทียบในเชิงเศรษฐ์ศาสตร์กัน โดยสมมุติว่าเราต้องการพิมพ์เสื้อ 4 สี บนเสื้อขาวดูสมมุติว่าสกรีนพื้นที่ขนาด A3

สำหรับค่าสกรีนระบบ DTG บนเสื้อขาวคิดตามพื้นที่ A3 ราคาค่าหมึกพิมพ์ 100 บาท ค่ารันเครื่อง 20 บาท เพราะฉะนั้นราคาค่าสกรีนต่อ 1 ตัวเท่ากับ 100+20 = 120 บาท

สำหรับค่าสกรีนระบบซิลค์สกรีน คิดตามจำนวนสี มีค่าทำบล็อก 300x4 = 1200 บาท ค่าสกรีน 4 สี  = 50 บาท เพราะฉะนั้นราคาค่าสกรีนต่อ 1 ตัวเท่ากับ 1200+50 = 1250 บาท

 

หากต้องการสกรีน 1 ตัว สกรีนในระบบซิลค์สกรีนจะแพงมาก ค่าสกรีนอย่างเดียวไม่รวมเสื้อคือ 1250 บาท เมื่อเทียบกับระบบ DTG คือ 120 บาท ยิ่งถ้าหากลวดลายสกรีนมีจำนวนสีมากก็ยิ่งมีราคาสูง ต่างกับ DTG ซึ่งจะราคาเดียวคือ 120 บาท แต่หากว่าเราพิมพ์จำนวนเยอะ เราลองมาเทียบกันว่าผลจะเป็นอย่างไร โดยกำหนดให้เสื้อตัวละ 100 บาทเท่ากัน

 

จำนวนเสื้อที่จะสกรีน

DTG

Silk Screen

1

220

1350

2

440

1500

.

.

1044

.

.

1192

18

3960

3900

 

 


จากตารางจะเห็นได้ว่า ราคาจะไปตัดกันที่ 18 ตัวระบบซิลค์สกรีนจะถูกกว่า ในตามเงื่อนไข สกรีนบนเสื้อขาว จำนวน 4 สีขนาดพื้นที่ A3 และเป็นลายสกรีนเดียวกัน แต่โดยส่วนมากระบบซิลค์สกรีนจะทำเมื่อจำนวนมากกว่า 50 ตัวขึ้นไปเพราะมีขั่นตอนในการเตรียมบล็อก เช่นการฉายแสงซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 วัน ทั้งนี้ก็ขึ้นกับร้านซิลค์สกรีนแต่ละร้านว่าจะรับงานจำนวนน้อยหรือไม่ แล้วเมื่อสกรีนจำนวนเยอะขึ้นระบบ DTG ก็จะถูกลงด้วยเช่นกัน จุดตัดจะอยู่ที่ประมาณ 60 ตัวสำหรับเสื้อขาวสกรีน 4 สี 

 

หมายถึง ถ้าคุณสกรีนไม่เกิน 60 ตัว คุณสกรีนแบบ DTG กับร้าน Screen168 จะถูกกว่าคุณไปสกรีนร้านสกรีนทั่วไปที่ใช้ระบบบล็อค คุณจะจ่ายเพียง ตัวละ 170 บาท สำหรับเสื้อขาวขนาด A3 ในแบบสีไม่จำกัดซึ่งถ้าหากมีสีมากกว่า 4 สี คุณก็จะยิ่งประหยัดมากกว่าใช้ระบบบล้อกสกรีน

 

จากผลทางเศรษฐศาสตร์ข้างต้นเราสรุปได้ว่า หากต้องการพิมพ์ลายที่มีสีเยอะๆ ยิ่งจำนวนสีมาก ระบบบล็อกสกรีนก็จะยิ่งแพงขึ้นมาก แต่ระบบ DTG นั้นคงที่

 

DTG เหมาะกับใคร?

 

 1. กลุ่มที่ต้องการสกรีนเสื้อจำนวนไม่เยอะ ปริมาณช่วงระหว่าง 1- 60 ตัว จะคุ้มกว่าระบบบล็อกสกรีน

 2. ต้องการงานคุณภาพและเก็บรายละเอียดงานครบ ซึ่งบล็อกสกรีนไม่สามารถทำได้ เนื่องจากความแตกต่างกับในด้านความละเอียดถึง 10 เท่า (120 DPI VS. 1200 DPI)

 3. งานด่วนที่ต้องการใช้ด่วน ใช้เวลาผลิตไม่นาน DTG จะใช้เวลาในการสกรีนเสื้อขาวประมาณ 25 ตัว/ชั่วโมง สำหรับงานซิลค์สกรีนจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 1 วันสำหรับทำบล็อกสกรีน

 4. ต้องการสัดส่วนลายสกรีนที่ทุกต้อง ความแตกต่างของไซส์เสื้อเป็นสัดส่วนกับพื้นที่ลายสกรีน ซึ่ง DTG สามารถทำได้ แต่ บล็อกสกรีนไม่สามารถทำได้ ถ้าทำก็จะต้องเพิ่มบล็อกสำหรับไซส์เสื้อแต่ละชุด ทำให้บางทีไซส์เสื้อแตกต่างกันมากเช่น ไซส์ S ลายสกรีนจะใหญ่ แต่ไซส์ XL ลายสกรีนจะเล็ก แต่ DTG สามารถพิมพ์ขนาดเป็นสัดส่วนกับเสื้อได้

 5. ต้องการขึ้นแบบงานดูก่อนผลิตจริง ทำให้ต้นทุนไม่สูงเพราะราคาคงที่เท่ากันต่อตัว ต่างกับระบบบล็อกสกรีนที่ต้องทำบล็อกขึ้นมาก่อนเพื่อดูผลงานของแต่ละร้านซึ่งมาตรฐานไม่เท่ากัน

 6. ต้องการมาตรฐานสกรีนเท่ากันทุกตัว เครื่องDTG พิมพ์ด้วยระบบ Computer ซึ่งควบคุมด้วย Numerical Control จึงได้ความแม่นยำเท่ากันทุกตัว หมดปัญหาเสื้อเสีย ต่างกับระบบบล็อกสกรีนที่ใช้แรงคนในกรปาดสีลง มีโอกาสผิดพลาดสูง

 7. ต้องการแม่สีชัดเจน เฉดสีถูกต้อง DTG สามารถพิมพ์เฉดสีได้ตามแบบจริง คำนวณด้วย Computer แต่บล็อกสกรีนใช้การผสมสีเองซึ่งยากที่จะได้แม่สีตามต้นฉบับจริง

 

ใช้เวลาในการผลิตเท่าไหร่?

 

DTG เป็นระบบพิมพ์สามารถเริ่มพิมพ์เสื้อได้ทันที อัตราการผลิตประมาณ 25 ตัว/ชั่วโมง แต่บล็อกสกรีนต้องทำการฉายแสงและรอให้บล็อกแห้งซึ่งใช้เวลาโดยประมาณ 1 วัน จึงจะเริ่มการผลิตหรือทำต้นแบบได้

 

สรุป

 

จากผลการเทียบให้เห็น ก็จะเห็นข้อดีและข้อเสียของแต่ละระบบ โดยหากท่านต้องการสกรีนไม่เกิน 40 ตัวสกรีนระบบ DTG กับทางเรา Screen168 จะคุ้มกว่า หรือหากท่านต้องการคุณภาพ งานเก็บรายละเอียดครบแนะนำให้ใช้ระบบ DTG ทั้งนี้ก็ขึ้นกับเราว่าต้องการสกรีนแบบไหนที่จะเหมาะสมกับเรามากที่สุด สำหรับท่านที่ต้องการสกรีนจำนวนเยอะๆในระบบบล็อก เราขอแนะนำพันธมิตรของเรา

 

 

Leave a Comment