ราคาและอัตราค่าบริการ


     ร้าน Screen168 บริการสกรีนเสื้อด้วยระบบ DTG เราใช้เครื่องจาก Brother เครื่องจักรที่ได้มาตรฐานระดับงานพิมพ์เสื้อในวงการพิมพ์เสื้อในอเมริกา น้ำหมึกคุณภาพจาก Brother ได้รับการรับรองจาก Oeko-Tex Class I เหมาะแก่ผู้ที่ผิวแพ้ง่ายเช่นเด็กอ่อน ซึ่งมีวิธีการคิดราคาตามพื้นที่การพิมพ์ของลายสกรีน


     สำหรับเสื้อยืดทางร้านจัดจำหน่ายเสื้อยืดผ้า Spun Cotton เกรด Comb.32 สั่งทอพิเศษจากโรงงานโดยตรง ผ่านการตัดเย็บด้วยเครื่องจักรทันสมัยเก็บงานเรียบร้อย ทางร้านคิดในราคาตัวละ 100 บาทสำหรับเสื้อสีขาว และ 110 บาทสำหรับเสื้อสีดำรายการ   

 ราคา (บาท/ตัว)

เสื้อยืดสีขาว 

100

เสื้อยืดสีดำ 

110

         
ค่าบริการสกรีนเรามีวิธีการคิดตามตารางด้านล่าง


คิดค่าบริการในรูปแบขนาดพื้นที่สกรีนเทียบกับขนาดกระดาษ A6-A3 ในราคา บาท/ตัว


รายการ 

A6

A5

A4

A3

ค่าหมึกสกรีนไม่รองหมึกขาว(เสื้อขาว)

10

20

30

60

ค่าหมึกสกรีนรองหมึกขาว(เสื้อดำ)

50

80

125

230

ค่าปฏิบัติงานสกรีน

90

90

90

90

ราคาค่าสกรีน = ค่าปฏิบัติงานสกรีน + ค่าหมึกสกรีน


สำหรับราคาอ้างอิงจากการคำนวนต้นทุนและคุณภาพของวัตถุดิบ ซึ่งเราอ้างอิงราคาดังนี้


ราคาเสื้อยืด = (1)ราคาผ้า + (2)ค่าแรง


1. ราคาผ้าฝ้ายมีหลากหลายเกรดตั้งแต่ 120-250 บาท/กิโลกรัม(ผ้าสีขาว) ทางร้านเราเลือกใช้ผ้า Spun Cotton เกรด Comb.32 สั่งทอพิเศษจากโรงงานโดยตรง ราคา 250-300 บาท/กิโลกรัม


2. ค่าแรงการตัดและเย็บผ้าขึ้นกับความประนีต และการเก็บงานของผ้า จะอยู่ที่ราคา 6-20 บาท/ตัว


สำหรับทางร้านเราเลือกใช้วัตถุดิบผ้าเกรดพิเศษราคากิโลกรัมละ 250 บาท 1 กิโลกรัมตัดได้ประมาณ 5 ตัว ตกค่าวัตถุดิบผ้า 50 บาท/ตัว

ค่าแรงการตัดและตรวจสอบผ้าของเราที่ 20 บาท/ตัว รวมตุ้นทุนค่าเสื้อของร้านเราอยู่ที่ 70 บาท/ตัว และมีค่าโสหุ้ย(ค่าขนส่ง+ดำเนินงาน)ประมาณ 10 บาท/ตัว ทำให้ต้นทุนขายเสื้อของเราอยู่ที่ 80 บาท/ตัว ทางร้านจัดจำหน่ายในราคา 100 บาท/ ตัวซึ่งเราได้กำไร ประมาณ 20 บาท/ตัว เทียบเป็นเปอร์เซนต์คือ 20% และยังต้องหักภาษีเงินได้เมื่อครบปี ถือว่าเป็นเป็นจำนวนที่ไม่เยอะเลยเมื่อเทียบกับคุณภาพของเสื้อที่ลูกค้าได้ไป ผ้าเป็นเกรดสูงสุดที่ทางเราสามารถหาได้  สำหรับเสื้อยืดตามตลาดทั่วไปจะเป็นเกรด TC CVC  Cotton.20 semi หรือ Cotton.32 semi จะมีราคาขายประมาณ 40-60 บาท ทั้งนี้ขึ้นกับลูกค้าว่าต้องการผ้าคุณภาพขนาดไหน ทางร้านสามารถสกรีนเสื้อที่ลูกค้านำมาได้ โดยเงื่อนไขว่าต้องป็น ผ้า Cotton 100% เท่านั้น หากเป็นผ้าผสมทางร้านจะไม่รับผิดชอบในความสดของสีและการทนต่อการซัก และลูกค้าควรนำเสื้อมาเผื่อในการทดสอบการพิมพ์ และ สำรองเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยอย่างน้อย 10% สำหรับความเสียหายทางร้านรับผิดชอบสูงสุดเท่ากับค่าบริการ


ราคางานสกรีน = (1)ค่าปฏิบัติงาน หรือ ค่ารันเครื่องจักร + (2)ค่าหมึกพิมพ์


1. ค่าปฏิบัติงาน หรือ ค่ากระบวนการทำงาน ซึ่งมีขั่นตอนการเตรียมผ้า การพิมพ์ และ การอบแห้ง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรราคาแพง และใช้พลังงานไฟฟ้าสูง อีกทั้งยังมีค่าบำรุงรักษา และ ค่าเสื่อมสภาพของหัวพิมพ์ด้วย


2. ค่าหมึกพิมพ์ คือค่าหมึกที่พ่นลงบนเสื้อ เป็นปริมาณและราคาจริง ซึ่งเป็นหมึกคุณภาพดี ปลอดภัยสูงสุดตามมาตราฐาน Oeko-Tex
ทางร้านมีวิธีการคิดราคาและแจ้งเหตุผลค่าบริการตามจริงทั้งนี้ขึ้นกับการตัดสินใจของผู้ใช้ ในการเลือกคุณภาพและราคาให้เหมาะสมกับความต้องการ


สรุปราคาสกรีนเสื้อ


จากรายละเอียดข้างต้นทางร้านสรุปราคาเพื่อให้ลูกค้าได้ทำความเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว
อัตราค่าบริการ = ราคาเสื้อยืด + ราคางานสกรีน


1. ราคาเสื้อยืด

รายการ   

 ราคา (บาท/ตัว)

เสื้อยืดสีขาว 

100

เสื้อยืดสีดำ 

115

2. ราคางานสกรีน

รายการ 

A6

A5

A4

A3

พิมพ์เสื้อขาว

100

110

120

150

พิมพ์เสื้อดำ

200

210

220

250


ตัวอย่างงานสกรีนเสื้อดำ

 
ต้องการสกรีนเสื้อดำขนาด A3 ด้านหน้า จำนวน 1 ตัว คำนวนราคาได้เท่าไหร่
อัตราค่าบริการ = ราคาเสื้อยืด + ราคาสกรีน