เสริมบุคคลิกด้วยเสื้อตามหลักฮวงจุ้ย ตอนที่ 1


        ฮวงจุ้ย หมายถึง สภาวะแวดล้อม หรือ การอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ฮวงจุ้ย มาจากคำว่า ลม และ น้ำ ในสมัยก่อนชาวจีน ได้มีการสังเกตระบบของธรรมชาติ ได้เห็นอธิพลต่างๆจากสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น ลม แสงแดด น้ำ จากความสังเกตจึงเกิดการคิดค้นที่จะเอาประโยชน์ของพลังธรรมชาติมาปรับใช้


        ฮวงจุ้ยเกิดมาจากวิทยาศาสตร์ มีการสังเกต เก็บผลการทดลองทางสถิติ แต่ถูกถ่ายทอดมาในเชิงปรัชญาและศิลปะการเนินชีวิตแทน ซึ่งอาจจะเพราะการสอนของเอเชียนั้นมักจะเน้นท่องจำเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งต่างจากตะวันตกที่มีแนวคิดยอมรับเหตุผลและยอมรับข้อโต้แย้งได้


เราได้รวบรวมข้อมูลเรื่อง ฮวงจุ้ย กับเสื้อผ้า โดยอ้างอิงเริ่มจากสีก่อน


วันอาทิตย์ 


(สมควรใส่) ประสบความสำเร็จ = สีส้ม,สีม่วง,สีเหลือง มีโชคลาภ = สีขาว มีอำนาจ = สีเทา,สีครีม ได้รับความช่วยเหลือ = สีแดง 
(ไม่สมควรใส่) ทะเลาะ = สีเขียว เจ็บป่วย ผิดหวัง = สีดำ,สีน้ำเงิน กาลกิณี = สีชมพู


วันจันทร์ 


(สมควรใส่) ประสบความ สำเร็จ = สีเทา,สีครีม มีโชคลาภ = สีชมพู มีอำนาจ = สีดำ,สีน้ำเงิน ได้ รับความช่วยเหลือ = สีขาว 
(ไม่สมควรใส่) ทะเลาะ = สีส้ม,สีม่วง,สีเหลือง เจ็บป่วย ผิดหวัง = สีแดง กาลกิณี = สีเขียว


วันอังคาร 


(สมควรใส่) ประสบความสำเร็จ = สีดำ,สีน้ำเงิน มีโชคลาภ = สีเขียว มีอำนาจ = สีแดง ได้รับความช่วยเหลือ = สีชมพู 
(ไม่สมควรใส่)  ทะเลาะ = สีเทา,สีครีม เจ็บป่วย ผิดหวัง = สีขาว กาลกิณี = สีส้ม,สีม่วง,สีเหลือง


วันพุธ 


(สมควรใส่)ประสบความสำเร็จ = สีแดง มีโชคลาภ = สีส้ม,สีม่วง,สีเหลือง มีอำนาจ = สีขาว ได้รับ ความช่วยเหลือ = สีเขียว 
(ไม่สมควรใส่) ทะเลาะ = สีดำ,สีน้ำเงิน เจ็บ ป่วย ผิดหวัง = สีชมพู กาลกิณี = สีเทา,สีครีม 


วันพฤหัสบดี 


(สมควรใส่)ประสบความสำเร็จ = สีขาว มีโชคลาภ = สีเทา,สีครีม มีอำนาจ = สีชมพู ได้รับความช่วยเหลือ = สีส้ม,สีม่วง,สีเหลือง 
(ไม่สมควรใส่) ทะเลาะ = สีแดงเจ็บป่วย ผิดหวัง = สีเขียว กาลกิณี = สีดำ,สีน้ำเงิน


วันศุกร์ 


(สมควรใส่) ประสบความ สำเร็จ = สีชมพู มีโชคลาภ = สีดำ,สีน้ำเงิน มีอำนาจ = สีเขียว ได้ รับความช่วยเหลือ = สีเทา,สีครีม 
(ไม่สมควรใส่) ทะเลาะ = สีขาว เจ็บ ป่วย ผิดหวัง = สีส้ม,สีม่วง,สีเหลือง กาลกิณี = สีแดง 


วันเสาร์ 


(สมควรใส่) ประสบความสำเร็จ = สีเขียว มีโชคลาภ = สีแดง มีอำนาจ = สีส้ม,สีม่วง,สีเหลือง ได้รับความช่วยเหลือ = สีดำ,สีน้ำเงิน 
(ไม่สมควรใส่) ทะเลาะ = สีชมพู เจ็บป่วย ผิดหวัง = สีเทา,สีครีม กาลกิณี = สีขาว


สรุป

        เสื้อสีขาวจะเหมาะกับวัน อาทิตย์ จันทร์ พุธ พฤหัส ส่วนวันอื่นๆใส่สี ดำ เพราะฉะนั้นเราเพียงแค่มีเสื้อ 2 สีในตู้เสื้อผ้า ก็สามารถใส่ให้เข้ากับฮวงจุ้ยได้แล้ว เพียงแค่จำได้ว่าวันไหนใส่อะไร


อาทิตย์ จันทร์ พุธ พฤหัส ให้ใส่เสื้อสีขาว


ส่วนวัน พุธ ศุกร์ เสาร์ ให้ใส่เสื้อสีดำ


แค่นี้เราจะลดการแต่งตัวของเราได้ง่ายๆ เอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นได้เลย
เอาหละสำหรับวันนี้เราแนะนำเรื่องฮวงจุ้ยกับเสื้อผ้า ใส่ส่วนของสีก่อน ไว้โอกาสหน้าจะมาพูดถึงเรื่องลายสกรีน แน่ละมีเสื้อยืดเท่ห์ๆแล้ว ยิ่งมีลายสกรีนยิ่งเท่ห์ไปใหญ่ แต่ลายสกรีนแบบไหนหละที่จะเหมาะและเขากับเรา โดยมีฮวงจุ้ยมาช่วยเสริมตอนหน้าจะมาเล่าให้ฟัง