หน้ากากผ้าสะท้อนน้ำของทางร้าน Screen168 มีคุณสมบัติดังนี้

หน้ากากผ้า 4 ชั้น
1. ชั้นแรก ผ้าสะท้อนหยดน้ำ ป้องกันละอองฝอยจากการไอหรือจาม
2. ชั้นที่สอง ผ้าฝ้ายมัสลินทอแน่นป้องกันละอองฝอยชั้นที่สอง
3. ชั้นที่สาม ช่องใส่กระดาษทิชชู่ เพิ่มประสิทธิภาพการกรองฝุ่น
4. ชั้นที่สี่ ผ้าฝ้ายมัสลิน ชั้นสัมผัสกับผิวหน้า สัมผัสสบายระบายอากาศได้ดี

คู่มือการใช้งาน

1. นำลวดมางอปลายเข้าทั้งสองด้าน
2. นำลวดสอดในช่องใส่ดามจมูก
3. นำกระดาษทิชชู่มาใส่ในช่องใส่กรอง
4. สวมหน้ากากแล้วปรับลวดให้เข้ากับใบหน้า


การทดสอบการกันน้ำ

ทดสอบการกันน้ำโดยจำลองละอองฝอยไอจามด้วยสเปร์ยแรงดัน 58 psi ละอองฝอยละเอียดมากกว่า ไอจามปกติถึง 58 เท่าสรุปผลการทดลอง

เมื่อทำการเสปรย์น้ำโค๊กด้วยแรงดัน 58 psi ประมาณ 15 วินาที พบว่า
ไม่มีร่องรอยของเหลวปนเปื้อนในบิกเกอร์
ไม่มีร่องรอยของเหลวปนเปื้อนกระดาษทิชชู่ในบิกเกอร์
ไม่มีร่องรอยของเหลวปนเปื้อนกระดาษทิชชู่ในช่องใส่กรองหน้ากาก


จึงสรุปผลได้ว่า ละอองฝอยไม่สามารถแทรกซึมหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำของร้าน Screen168 ได้