สกรีนระบบบล็อกสกรีน  คือการสกรีนลายด้วยบล็อกสกรีน ใช้การปาดทีละสีลงบนเสื้อ
ร้านเราสกรีนด้วยสีพลาสติซอล ต้องใข้ผ้า Cottton เพื่อป้องการการหดของผ้าเมื่อต้องผ่านการอบ

แต่สามารถทำลายสกรีนได้ละเอียด และ ทนทานกว่า สีจม และ สียาง

ขั้นตอนการสกรีนระบบบล็อกสกรีน
การคิดราคาจะคิดราคาเป็นค่าทำลายบนบล็อกสกรีน และ ค่าสีสกรีน
โดยทางร้านได้ทำระบบสั่งออนไลน์เอาไว้ สามารถนำมาเพื่อใช้คำนวนราคาได้ให้ทำการอัพโหลดภาพแล้วกำหนดสีที่จะสกรีนของภาพ


กำหนดจำนวนสีที่จะสกรีน เช่น จากภาพเลือกสกรีน 3 สี  สีดำ สีขาว และ สีส้ม
จากนั้นระบบจะคำนวนราคาสกรีนให้ตามสีที่เลือก


ตัวอย่างผลงานสกรีนระบบบล็อกสกรีน