สกรีน HTV เหมาะกับผ้าทุกชนิด ใช้หลักการยึดติดด้วยกาวเมื่อโดนความร้อน กาวจะละลายออกมายึดติด

วัสดุที่ไม่สามารถติดได้ จำพวกวัสดุที่พื้นผิวสามารถหลุดได้เช่น ผ้าบรัชขน ผ้าซูปเปอร์ซอฟ


ขั้นตอนการพิมพ์ระบบ HTV
ทางร้านเราคิดอัตราค่าบริการตามจริงเป็นพื้นที่ หน่วยเป็นตารางเซนติเมตร
โดยทางร้านได้ทำระบบสั่งออนไลน์เอาไว้ สามารถนำมาเพื่อใช้คำนวนราคาได้


ออกแบบ และ คำนวนราคา ออนไลน์ (แนะนำบน PC)


> ออกแบบและคำนวนราคาสกรีนเสื้อระบบHTV <ตัวอย่างงานสกรีน HTV