บริการพิมพ์ DTG (Direct To Garment)


DTG คือ การพิมพ์เสื้อด้วยเครื่องพิมพ์ เหมาะสำหรับสำหรับผ้า Cotton เท่านั้น
เสื้อสีขาวสามารถพิมพ์ลงโดยตรงได้เลย แต่หากเป้นเสื้อสีจะต้องรองพื้นด้วยสีขาวก่อน




ทางร้านเราคิดอัตราค่าบริการตามจริงเป็นพื้นที่ หน่วยเป็นตารางเซนติเมตร 
โดยทางร้านได้ทำระบบสั่งออนไลน์เอาไว้ สามารถนำมาเพื่อใช้คำนวนราคาได้


> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DTG <




ออกแบบ และ คำนวนราคา ออนไลน์ (แนะนำบน PC)


> ออกแบบและคำนวนราคาเสื้อขาวพิมพ์ DTG <
> ออกแบบและคำนวนราคาเสื้อสีพิมพ์DTG <



ตัวอย่างงานพิมพ์ DTG