ขนาดลายสกรีน

Posted by สกรีนเสื้อ รับพิมพ์เสื้อ 17/02/2016 0 Comment(s)

ขนาดลายสกรีน

 

ขนาดสกรีน

 

                ขนาดลายสกรีนของร้านสกรีนเสื้อของเรา คิดตามราคาพื้นที่กระดาษ A5 A4 และ A3 ตามลำดับ

 

เปรียบเทียบขนาดพื้นที่ขนาดกระดาษ

 

A6 ขนาดไม่เกิน 4 นิ้ว × 6 นิ้ว 

A5 ขนาดไม่เกิน 6 นิ้ว × 8 นิ้ว 

A4 ขนาดไม่เกิน 8 นิ้ว × 11 นิ้ว

A3 ขนาดไม่เกิน 11 นิ้ว × 16 นิ้ว

 

ต้องการสกรีนลายขนาด 9 นิ้ว × 9 นิ้ว ซึ่งมีขนาดเกิน A4 มาด้านหนึ่งแบบนี้ก็จะคิดราคาเป็น A3 เพราะฉะนั้นลูกค้าควรหาภาพให้เหมาะสม ยกเว้นลูกค้าพิมพ์เสื้อมีจำนวน เราจึงจะคิดราจริงให้อีกครั้งหนึ่ง