ขนาดลายสกรีน


                สำหรับงานสกรีนเราจะคิดราคาตามขนาดลายสกรีนโดยอ้างอิงจากขนาดของกระดาษ โดยคิดตามราคาพื้นที่กระดาษ A6 A5 A4 และ A3 ตามลำดับ
เปรียบเทียบขนาดพื้นที่ขนาดกระดาษ


ต้องการสกรีนลายขนาด 9 นิ้ว × 9 นิ้ว ซึ่งมีขนาดเกิน A4 มาด้านหนึ่งแบบนี้ก็จะคิดราคาเป็น A3 เพราะฉะนั้นลูกค้าควรหาภาพให้เหมาะสม ยกเว้นลูกค้าพิมพ์เสื้อมีจำนวน เราจึงจะคิดราจริงให้อีกครั้งหนึ่ง


A6 ขนาดไม่เกิน 4 นิ้ว × 6 นิ้ว หรือ ขนาดเท่ากับเอากระดาษ A4 มาพับครึ่ง จำนวน 2 ครั้ง


A5 ขนาดไม่เกิน 6 นิ้ว × 8 นิ้ว หรือ ขนาดเท่ากับเอากระดาษ A4 มาพับครึ่ง


A4 ขนาดไม่เกิน 8 นิ้ว × 11 นิ้ว คือมาตราฐานกระดาษเอกสารทั่วไปในสำนักงาน


A3 ขนาดไม่เกิน 11 นิ้ว × 16 นิ้ว หรือ ขนาดเท่ากับเอากระดาษ A4 2 ใบมาต่อกันในแนวนอน