การเตรียมร้านสกรีนเสื้อ


                การสกรีนเสื้อแน่นอนย่อมต้องมีการจัดการที่ดีจะทำให้เราสกรีนเสื้อได้เร็วทันส่งลูกค้า อันดับแรกต้องมีการวางผังที่ดีเสียก่อน ผังร้านสกรีนที่ดีจะต้องมีการจัดตำแหน่งต่างๆให้เรียบร้อย งานไหลต่อเนื่อง ให้เอาหลัก Operaton Management มาใช้ ส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องชีวะอนามัย ถึงแม้บ้านเราจะไม่ได้กำหนดมาตรฐานทางด้านนี้มา เราก็ควรยึดถือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

การวางผังโรงสกรีน


อันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่าเราทำงานสกรีนชนิดไหน บล็อกสกรีน Heat Transfer หรือ DTG เมื่อเรารู้แล้วว่าเราทำงานสกรีนชนิดไหนเราก็แจกแจงอุปกรณ์ออกมา แยกกออกเป็นสถานีๆ เช่น


ร้านสกรีนแบบบล็อกสกรีน อุปกรณ์สำคัญก็ต้องมี โต๊ะสกรีน ห้องฉายแสง ห้องล้างบล็อก เป็นต้น


ร้านสกรีนแบบ Heat Transfer อุปกรณ์สำคัญก็ต้องมี ที่พิมพ์ภาพ และ ที่รีดร้อน


ร้านสกรีนแบบ DTG อุปกรณ์สำคัญก็ต้องมี ที่พิมพ์เสื้อ ห้องพ่นน้ำยา ที่รีดร้อน เป็นต้น


จากนั้นเมื่อเราแจกแจงสถานีการทำงานแล้วการมาเรียงลำดับขั้นตอนการทำงาน อะไรทำก่อน อะไรทำหลัง และ จัดสถานที่แต่ละสถานีเรียงกันตามการทำงาน แค่นี้การทำงานก็จะไม่สะดุด เมื่อเราปรับปรุงแล้วการทำงานจะดีขึ้น หลักการนี้ถูกนำมาใช้กับโรงงานผลิตรถยนต์ ทำให้สามารถผลิตได้นาทีละ 1 คัน


เรื่องของชีวะอนามัยและความปลอดภัย


แน่นอนที่สุดสารเคมีที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานสกรีน เราจะเจอกับสารเคมีประเภท ทินเนอร์ อะซิโตน คอลรีน ก๊าซพิษอื่นๆ โดยเฉพาะระบบบล็อกสกรีน เช่น การล้างบล็อกสกรีน ทำให้เกิดน้ำเสีย เราควรจะบำบัดก่อนทิ้ง หรือ การสกรีนสีกัด สีพลาสติซอล แน่นอนเกิดสารอันตรายระเหยไปตามอากาศ สร้างมลภาวะทางอากาศ มีโอกาสทำให้ผู้ปฏิบัติงานสุขภาพแย่ได้ เราจึงควรที่จะต้องมีระบบระบายอากาศที่ดี ซึ่งก็ต้องนำไปคิดด้วยในเรื่องการวางแผนผังร้านสกรีน


ที่สำคัญคืออุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากกันสารพิษทางอากาศ หน้ากากป้องกันตา ถุงมือสำหรับทนสารเคมี และอาจจะมีถังดับเพลิงในกรณีที่ร้านมีแฟลชเคียวด้วย สำหรับระบบไฟก็ควรจะมีระบบป้องกันพื้นฐานเช่น เบรกเกอร์ขนาดที่ถูกต้อง มีตัวตัดไฟกันดูด ELCB มีสายดิน มีการเดินระบบไฟที่ถูกต้อง มีการใช้ไฟถูกต้องไม่เกินขนาดตามมาตรฐานกำหนด ในเมืองไทยมักจะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อยๆ ส่วนหนึ่งมาจากไฟฟ้าลัดวงจร เป็นเพราะผู้ประกอบการไม่เข้าระบบไฟดีพอ ใช้ไฟฟ้าเกิดกำหนด หม้อ 15A ใช้เครื่อง 3000-5000 W เปิดแอร์อีก รวมๆกินไฟ 20-30 A เปิดรันงานทั้งวันทั้งคืน เสี่ยงมากๆที่จะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ได้


ร้านสกรีนที่ดีนอกจากคุณภาพงานสกรีนเสื้อที่ดีแล้วควรจะคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญด้วย นอกจากผู้ปฏิบัติงานจะปลอดภัยแล้ว ยังป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดซึ่งเสี่ยงต่อความอยู่รอดของธุรกิจด้วย