การติดตามการส่งสินค้า Tracking

ขั่นตอนการตรวจสถานะสินค้า

เช็คเมล์

สถานะการสั่งซื้อ

เช็คเมล์

http://www.screen168.com/image/Blog/3/blog3-4.jpg

ป้อนรหัสสินค้า

 ดูสถานะสินค้า

เมื่อท่านได้รับการชำระเงิน และแจ้งการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางร้านจะเริ่มกระบวนการผลิตสินค้าและจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ไทยด้วยการส่งในแบบ EMS ท่านจะได้รับสินค้าประมาณ 1-3 วัน โดยท่านสามารถตรวจสอบและติดตามการส่งสินค้าได้ที่ ระบบไปรษณีย์ไทยออนไลน์ ท่านสามารถนำรหัสติดตามจำนวน 13 หลักมาใส่กรอกเพื่อดูสถานะการจัดส่งได้

1. หลังจากที่ได้ทำการชำระเงินเรียบแล้ว ภายใน 24 ชั่วโมงทางร้านจะตรวจสอบการชำระเงินและแจ้งสถานะมาทาง E-mail โดยหากชำระถูกต้องจะแจ้งว่า ชำระเงินแล้ว

2.  โดยภายในจดหมายจะบอกรายละเอียดสถานะการทำงานของร้าน Screen168

3. หลังจากที่ทางร้านจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางร้านจะส่ง E-mail เข้ามาแจ้งให้ทราบว่าได้ทำการจัดส่งแล้ว

4. ภายในจดหมายจะระบุ ข้อมูล เช่น รหัสการแจ้งตรวจสอบ ลิงค์ไปยังเวปไซด์ไปรษณีย์ไทย เพื่อการตรวจสอบสถานะสินค้า

5.  เมื่อทำการเข้ามายังลิงค์เวปไซค์ตรวจสอบของไปรษณีย์ไทย ให้นำรหัสติดตามมาใส่ช่อง (1) และ เลื่อน Tool Bar (2) 

6. ระบบออนไลน์จะแจ้งสถานะของสินค้านั้นๆ

ขั่นตอนง่ายๆ เพียง 6 ขั่นตอน ท่านก็สามารถทราบสถานะสินค้าของท่านได้เลยทันที โดยทางร้าน Screen168 จะจัดส่งให้ในรูปแบบ EMS ซึ่งสินค้าของท่านจะได้รับประกันสินค้าวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท และจัดส่งถึงภายในวันรุ่งขึ้น หรือไม่เกิน 3 วัน ขึ้นกับจังหวัดและวันหยุดต่างๆ