การทำงานสกรีนคุณภาพ ตอนที่1


        ปัจจุบันงานสกรีน DTG เริ่มมีมากขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากงานสกรีน DTG นั้นมีคุณภาพสูงกว่างานบล็อกสกรีนมาก ทั้งยังใช้เวลาน้อยสำหรับการทำจำนวนน้อย และ คุณภาพที่สม่ำเสมอกว่างานบล็อกสกรีนที่ใช้แรงงาน เพราะกระบวนการผลิตที่ใช้เครื่องจักรนั้นมีมากกว่าระบบบล็อกสกรีน จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดที่น้อยกว่า


        แม้ว่าจะแต่ปัจจัยหลักสำคัญในการสกรีนงานคุณภาพจะอยู่ที่คน แต่ว่าเครื่องจักรเองก็ต้องการการติดตั้ง การบำรุงรักษา และ สภาพแวดล้อมการผลิตที่เหมาะสมเพื่อที่จะสามารถผลิตงานสกรีนคุณภาพออกมา


ปัญหาหลักๆในงานสกรีนได้แก่ ความคมชัด และ ความทนทาน


1.ความคมชัด


หากเป็นบล็อกสกรีน การที่จะทำให้ภาพสกรีนคมชัดนั้นขึ้นอยู่กับ ผ้าสกรีน โต๊ะสกรีน การฉายแสง การปาด และ สีสกรีน


  • ผ้าสกรีนเบอร์มากก็ยิ่งละเอียดแต่ว่างานสกรีนมันก็มีข้อจำกัด งานสกรีนด้วยแรงงานคนนั้นมีปัญหามากมายเพราะคนสามารถผิดพลาดได้ ทั้งแรงกดที่ไม่สม่ำเสมอ การหันองศาแปรงปาดไม่ถูกต้อง
  • โต๊ะสกรีน เป็นอีกปัญหาหนึ่งของคุณภาพงาน โต๊ะสกรีนที่ไม่เรียบจะทำให้งานสกรีนไม่เรียบเนียน อีกทั้งตำแหน่งล๊อคหัวมีช่องว่าง ทำให้เกิดการเลื่อมที่ขอบสกรีนในงานสกรีนที่มากกว่า 1 สี โดยทั่วไปจะแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มขอบให้มากกว่าเดิมเพื่อกลบลายสกรีนที่เลื่อมออกมา

  • การฉายแสง จะพบปัญหาการหดของฟิล์มหรือกระดาษ ทำให้ขอบเลื่อมกัน การแก้ปัญหาก็จะเหมือนกันโต๊ะสกรีน และอีกปัญหาคือขอบไม่คมเนื่องจากการฉายแสง ซึ่งมีหลากหลายปัจจัยทั้ง เวลา อุณหภูมิ คุณภาพกาวอัด

  • การปาด เป็นปัญหาที่ควบคุมยากเพราะใช้แรงงานคนในการปาด คนมักจะปาดแต่ละครั้งน้ำนักไม่เท่ากัน และต้องใช้ทักษะซึ่งก็มีผลกับค่าแรง บางโรงงานตัดปัญหานี้ด้วยเครื่องจักร ซึ่งจะมีความสม่ำเสมอกว่าและลดการตันของบล็อกสกรีน

  • สีสกรีน มีผลในด้านคุณภาพการกลบผ้าในสีประเภทสีลอยบนผ้า หากสีคุณภาพไม่ดีก็จะสกรีนยากมีความหนืดสูงและแห้งตัวเร็วเกินไป แม้ว่าจะผสมน้ำเพื่อลดความหนืดแต่ก็มีผลกับการแห้งตัวและการทิ้งกากไว้ ซึ่งทำให้ลายสกรีนไม่เรียบเนียนได้

หากเป็นงานสกรีนระบบ DTG ปัญหาเรื่องความคมชัดจะมาจาก คุณภาพของเครื่องจักร น้ำหมึก และ การเตรียมงาน


  • คุณภาพของเครื่องจักรสำคัญมากที่จะทำให้ภาพละเอียด งานสวยและคมชัด ซึ่งเครื่องจักร DTG ทีได้การยอมรับในวงการนั้น เช่น Aeoon Anajet Brother DTG Kornit ซึ่งเครื่องสกรีนเหล่านี้ได้รับการยอมรับในวงการสกรีนของสหรัฐอเมริกา เป็นเครื่องที่ให้งานสกรีนคุณภาพสูงกว่างานงานบล็อกสกรีน แต่หากเป็นเครื่องสกรีนดัดแปรง เช่นของจีน หรือของไทยเอง

  • นั้นแม้ว่าเครื่องจะบอกเสปคสูงกว่าเช่นความละเอียด 5000 dpi แต่ว่าเมื่อสกรีนงานจริงพบว่างานไม่มีคุณภาพพอ งานที่ได้มีคุณภาพต่ำกว่างานบล็อกสกรีน อีกทั้งพบปัญหาของ เนื่องจากหัวพิมพ์ของเครื่องพวกนี้มักจะดัดแปรงมาจากเครื่องพิมพ์ Ink Jet ซึ่งคุณภาพแตกต่างกับเครื่องจักรมาตรฐานอย่างชัดเจน และถึงแม้ว่าจะใช้เครื่องจักรที่มาตรฐานแต่ก็ต้องมีการปรับตั้งที่ถูกต้องด้วย มิเช่นนั้นงานที่สกรีนออกมาก็ไม่คุณภาพเช่นกัน ซึ่ง Screen168 ขอไม่เปิดเผยเนื่องจากเป็นความลับทางการค้า

  • น้ำหมึกเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้งานมีคุณภาพ โดยปกติสารตั้งต้นจะมากจาก Dupont ซึ่งเป็นผู้ผลิตจากฝรั่งเศส แล้วเครื่องจักรแต่ละ แบรนด์ ก็นำไปปรับปรุงให้เข้ากับเครื่องจักรของตนเอง น้ำหมึกที่ดีก็จะแสดงความคมชัด ความสดของลายสกรีนบนเสื้อ ซึ่งเครื่องสกรีนที่ดีระบบน้ำหมึกควรเป็นระบบปิด เพื่อป้องกันการเสื่อมของน้ำหมึก เช่นเป็นตลับ

  • การเตรียมงาน เป็นปัจจัยสำคัญมากเพราะต้องใช้ทักษะ และองค์ความรู้ อย่างมากให้การผลิตงานคุณภาพออกมา เนื่องจากเป็นความลับทางการค้าของ Scree168 ทางร้านจึงไม่สามารถบอกรายละเอียดเชิงลึกได้ แต่ทางร้านเลือกใช้ตัว Pretreat พิเศษนำเข้าจากต่างประเทศเอง จึงทำให้ร้านของเราผลิตงานได้คุณภาพที่ดีกว่าใครในประเทศ

จะเห็นได้ว่างานสกรีนมีความละเอียดอ่อน และต้องใช้ทักษะสูงไม่เว้นแม้แต่ DTG ที่ใช้เครื่องจักรก็ต้องการทักษะให้การเตรียมงาน สำหรับคราวหน้าเราจะมาเล่าถึงอีกปัญหาหนึ่งคือ ความทนทานของลายสกรีน