การดาวน์โหลดไฟล์


การดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์ สำหรับไฟล์ดิจิตอลที่จำหน่ายหรือแจกฟรี เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ท่านสามารถไปดาวน์โหลดไฟล์นั้นได้ในเมนู Download จากหน้าบัญชีเมื่อเข้าหน้า Download แล้วหากไฟล์นั้นได้รับอนุมติแล้วผ่านจะสามารถดาวน์โหลดไฟล์นั้นๆได้โดยกดปุ่มดาวน์โหลด