ว่าด้วยเรื่องสีกัด Discharge Ink

 
โดยปกติแล้วการพิมพ์สกรีนเสื้อด้วยสีจม จะใช้หลักการที่เนื้อสีซึมแล้วแห้งลงบนใยผ้า เพื่อปรากฏลายสกรีนให้เราเห็นบนเสื้อ แต่เสื้อควรต้องมีสีขาวเหมือนเช่น กระดาษที่มีสีขาวหรือสีขาวเพื่อให้ง่ายต่อการนำสีอื่นมาลงโดยไม่มีผิดเพี้ยน หากเป้ฯเสื้อสีเข้มหรือสีดำแน่นอนว่า สีสกรีนที่นำมาลงทับนั้นจะไม่มีคุณค่าอะไรเลยเพราะเราจะมองไม่เห็นเนื่องจากเสื้อดำนั้นสีมันเข้มกว่าสีสกรีนนั่นเอง


จึงได้เกิดการพัฒนาสีประเภทลอยอยู่บนผ้าขึ้นมา เช่น สีลอย สียาง สีพลาสติซอล ซึ่งมีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกัน เช่น สีลอยจะลอยบนผ้าทำให้สกรีนสีลองบนผ้าเข้มได้แต่ว่ามึงดึงสีจะแตกกันออกมา ส่วนสียางจะพัฒนาเพิ่มคือมีความยืดหยุ่นกว่าและผิวเรียบเนียนและจะหนักกว่าสีลอย ส่วนสีพลาสติซอลจะถูกพัฒนาเพิ่มจากสียางโดยเพิ่มส่วนผสมเคมีเข้าไปทำให้ไม่แห้งตัวที่อุณหภูมิห้อง ทำให้ไม่เกิดปัญหาบล็อกตันเหมือนสียาง แต่สีประเภทลอยมีข้อเสียคือมีน้ำหนักมาก โดยเฉพาะสีพลาสติซอล และระบายอากาศไม่ดีเพราะสีไปปิดช่องว่างของผ้า ไม่เหมือนสีจมที่ระบายอากาศได้ดีกว่าเหมือนใส่เสื้อเปล่า


หากเราใส่เสื้อที่สกรีนด้วยสีประเภทลอยในลายสกรีนขนาดใหญ่บริเวณอก จะเกิดความร้อนบริเวณนั้นทำให้เหงื่อไปกองอยู่ในส่วนตามลายสกรีนต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับผู้สวมใส่ที่ต้องการใส่เสื้อที่สบายๆ จึงได้พัฒนาสีกัดขึ้นมา
    

สีกัดเป็นเคมีชนิดหนึ่งซึ่งจะกัดสีที่อยู่บนผ้าออก โดยการจะใช้สีกัดที่ดีและได้ผลนั้น ผ้าที่ย้อมมาต้องย้อมแบบที่สีกัดได้ มักเป็นการย้อมแบบรีเอกทีพ หรือ แบบแวต กระบวนการนี้เราเรียกว่า กัดสี หรือฟอกสี ซึ่งจะทำให้สีที่เกาะอยู่บนผ้าหลุดออกมา


สำหรับการกัดสีให้หลุดออกมา


1. เราต้องซื้อตัวกัดสีจากร้านสกรีน มีส่วนผสม 2 อย่าง เป็นผง และแป้งของเหลว ให้นำมาผสมในสัดส่วนทำที่ผู้ผลิตกำหนด

2.จากนั้นสามารถเอาไปใช้สกรีนได้เลย เมื่อสีกัดลงตามบล็อกสกรีนแล้วให้เป่าร้อนอุณหภูมิประมาณ 180 องศา สีจะหลุดออกมา

ท่านสามารถผสมส่วนผสมสีอื่นลงในสีกัดได้เช่น หากท่านต้องการพิมพ์ สีเหลืองบนเสื้อดำ ก็ให้ผสมสีกัดกับแม่สีเหลืองเข้าไป เมื่อพิมพ์แล้วนำไปอบก็จะได้เสื้อดำสกรีนสีเหลืองแบบสีจมได้ เพราะฉะนั้นเสื้อที่พิมพ์สีกัดหรือ ฟอกสี จะสามารถสีสีจมได้ ทำให้เสื้อเบา และระบายอากาศได้ดี


ปล.ควรอ่านรายละเอียดการใช้งานจากผู้ผลิตก่อน เพราะสีกัดมีอันตราย ทางระบบทางเดินหายใจ ควรใส่หน้ากากป้องกันตาและการหายใจ สีกัดที่นำมาผสมแล้วมักจะอยู่ได้ไมเกิน 8 ชั่วโมง ให้ใช้ให้หมด และควรซื้อเครื่องชั่งมาตวงสำหรับส่วนผสมด้วย