อัตราการบริการ

งานสกรีนเสื้อ และ พิมพ์เสื้อ

(ดูราคาได้ในตารางอัตราค่าบริการงานสกรีน รูปขวา)

DTG (Direct To Garment)

  • พิมพ์เสื้อระบบ DTG (ตารางซ้ายบน) วิธีการพิมพ์ลายลงเสื้อด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิตอลสำหรับพิมพ์ผ้าโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับงานคุณภาพสูง ได้ทั้งเสื้อขาวและเสื้อสี ราคาเสื้อขาวจะอยู่ก่อน / ส่วนราคาเสื้อสี จะอยู่หลัง / [เสื้อขาว/เสื้อสี] โดยราคาคิดตามพื้นที่สกรีน ขึ้นกับขนาดกระดาษ ISO เช่น A6 A5 A4 และ A3
  • คำนวนราคาเสื้อขาวระบบ DTG ออนไลน์
  • คำนวนราคาเสื้อสีระบบ DTG ออนไลน์

SUB (Dye Sublimation)

  • พิมพ์เสื้อระบบ Sublimation (ตารางล่างซ้าย) วิธีการพิมพ์หมึกระเหิดลงบนกระดาษก่อน แล้วจึงนำกระดาษไปรีดด้วยความร้อนลงบนเสื้ออีกที เหมาะสำหรับเสื้อขาวที่ีผลิตจากโพลีเอสเตอร์ โดยราคาคิดตามพื้นที่สกรีน ขึ้นกับขนาดกระดาษ ISO เช่น A6 A5 A4 และ A3
  • คำนวนราคาเสื้อขาวระบบ SUB ออนไลน์

HTV (Heat Transfer Vinyl)

  • พิมพ์เสื้อระบบ HTV (ตารางกลางขวา) วิธีการพิมพ์หมึกลงบนไวนิลชนิดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย 2 ด้าน คือด้านที่สำหรับพิมพ์ เผื่อนำไปพิมพ์ลาย และ อีกด้านที่เคลือบกาว เมื่อพิมพ์แล้วนำไปตัดตามลวดลายแล้วจึงนำไปรีดติดบนเสื้อ เหมาะกับผ้าทุกชนิดทุกสี เนื้อสัมผัสออกแข็งกว่างานพิมพ์ชนิดอื่น โดยราคาคิดตามพื้นที่สกรีน ขึ้นกับขนาดกระดาษ ISO เช่น A6 A5 A4 และ A3
  • คำนวนราคาเสื้อสีระบบ HTV ออนไลน์

Block Screen (Silk Screen)

  • พิมพ์เสื้อระบบ Silk Screen (ตารางล่างขวา) วิธีการสกรีนพื้นฐาน โดยการนำหมึกมารีดผ่านผ้าสกรีนที่ทำลวดลายแล้ว เหมาะกับผ้าทุกชนิดแต่ทางร้านใช้หมึกสกรีนสีพลาสติซอลจึงต้องมีการอบจึงเหมาะกับผ้า Cotton 100% มากกว่า โดยราคาคิดตามจำนวนสีที่สกรีน เช่น 1 สี 2 สี
  • คำนวนราคาเสื้อสีระบบ Silk Screen ออนไลน์