นโยบายและลิขสิทธิ์

ข้อตกลงเรื่องสิทธิและลิขสิทธิ์


Screen168 เป็นผู้ผลิตตามคำสั่งให้กับผู้ใช้ ซึ่งทางเรามีหน้าที่บริการเท่านั้น ทางร้านไม่มีสิทธิ์ในการทำซ้ำเพื่อนำผลงานของลูกค้าออกไปจำหน่าย หรือผลิตให้กับผู้ใช้รายอื่น(ยกเว้นนำมาแสดงผลงานของทางร้าน)

สำหรับลิขสิทธิ์ของภาพผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว