ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงนี้กำหนดขึ้นเพื่อทำการซื้อขายระหว่าง Screen168 และ ผู้ใช้


โดยผู้ใช้ต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  • ผู้ใช้ได้ทำการป้อนข้อมูลทุกอย่าง อย่างถูกต้องและได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

  • การสั่งซื้อจะมีผลก็ต่อเมื่อผู้ใช้ได้ชำระเงินอย่างถูกต้อง และทำตามขั่นตอนเรียบร้อยแล้ว

  • ผู้ใช้ต้องแจ้งการชำระเงินก่อน 17:00 น. ของทุกวัน (หากแจ้งหลัง ทางร้านจะนับเป็นวันทำการถัดไป)


หากผู้ใช้ไม่ได้ทำตามขั่นตอนเหล่านี้ ทางร้านขอสงวนสิทธิในการยื่นคำร้องต่างๆ