DTG VS. Silk Screen

Posted by สกรีนเสื้อ 27/08/2015 0 Comment(s)

DTG VS Silk Screen

 

สำหรับราคางาสกรีน DTG นั่นคิดราคาเป็นพื้นที่การสกรีน ซึ่งจะแตกต่างกับ ซิลค์สกรีนหรือบล็อกสกรีนที่คิดเป็นจำนวนสี และมีค่าบล็อกสกรีน/สี ซึ่งการสกรีนทั้งสองเมื่อเทียบราคาแล้วมีความแตกต่างกันอย่างไร

 

สำหรับ Screen168 มีอัตราค่าบริการสกรีน DTG วิธีคิดดังนี้

 

ค่าสกรีนงาน DTG = 1.ค่ารันเครื่องจักร/ตัว + 2.ค่าหมึกพิมพ์/ตัว

 

1.ค่ารันเครื่องจักร

การรันเครื่องจักร คือกระบวนการสกรีนเสื้อ แบบ DTG ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการต่อไปนี้

 • เตรียมสภาพเสื้อให้เหมาะสมกับการพิมพ์
 • นำเสื้อเข้าเครื่องพิมพ์และเริ่มทำการพิมพ์
 • นำเสื้อไปรีดความร้อนเพื่อให้สีแห้งที่อุณหภูมิประมาณ 180 องศาเซลเซียส

โดยมีอัตราค่าบริการที่ 105 บาท/ตัว

 

2.ค่าหมึกพิมพ์

ทางสกรีน Screen168.com ได้คิดรูปแแบการคิดราคาได้ 2 รูปแบบคือ

 • ค่าหมึกพิพม์ CMYK สำหรับเสื้อขาว
 • ค่าหมึกพิพม์ CMYK+W สำหรับเสื้อดำ ที่มีการเพิ่มชั้นเรซิ่นและหมึกขาวรองพื้นก่อนลงสี

 

สำหรับระบบบล็อกสกรีนพันธมิตรของเรา ZeemScreen คิดราคาและอัตราบริการดังนี้

 

ค่าสกรีนงานแบบซิลค์สกรีน = 1.ค่าบล็อกสกรีน/ลาย + 2.ค่าสี/ตัว

 

 1. ค่าบล็อกสกรีน คิดที่อัตรา 150 บาท/บล็อก คือหากรูปภาพมี 4 สี ก็คิด 150x4 = 600 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะเสียครั้งเดียว จะสกรีนกี่ตัวก็เสียเท่านี้ไม่ว่า 1ตัว หรือ 100 ตัว
 2. ค่าสี จะคิดราคาเป็น สีละ 10-12 บาท/ตัว(สำหรับ ZeemScreen) เช่นหากเสื้อมี 4 สี ก็คิดราคาค่าสกรีนต่อตัวเป็น 12x4 = 48 บาท/ตัว

 

จะเห็นว่าทั้งการสกรีนทั้งสองระบบมีความแตกต่างในวิธีการคิดราคา ซึ่งระบบ DTG จะมีข้อดีในเรื่องเมื่อพิมพ์จำนวนน้อย 1 -10 ตัว จะมีราคาถูกกว่าระบบบล็อกสกรีน ส่วนบล็อกสกรีนเมื่อสกรีนจำนวนเยอะจะมีราคาถูกกว่า หรือลายสกรีนมีสีน้อยก็จะถูกกว่าเช่นกัน แต่โดยส่วนมากแล้วงานสกรีนแบบบล็อกสกรีนจะรับงานที่ 50 ตัวขึ้นไป

 

แล้วถูกกว่ามันถูกกว่าเท่าไหร่? ยังไง?

เรามาลองเทียบในเชิงเศรษฐ์ศาสตร์กัน โดยสมมุติว่าเราต้องการพิมพ์เสื้อ 4 สี บนเสื้อขาวดูสมมุติว่าสกรีนพื้นที่ขนาด A3

สำหรับค่าสกรีนระบบ DTG บนเสื้อขาวคิดตามพื้นที่ A3 ราคาค่าหมึกพิมพ์ 80 บาท ค่ารันเครื่อง 105 บาท เพราะฉะนั้นราคาค่าสกรีนต่อ 1 ตัวเท่ากับ 80+105 = 185 บาท

สำหรับค่าสกรีนระบบซิลค์สกรีน คิดตามจำนวนสี มีค่าทำบล็อก 150x4 = 600 บาท ค่าสกรีน 4 สี 12x4 = 48 บาท เพราะฉะนั้นราคาค่าสกรีนต่อ 1 ตัวเท่ากับ 600+48 = 648 บาท

หากต้องการสกรีน 1 ตัว สกรีนในระบบซิลค์สกรีนจะแพงมาก ค่าสกรีนอย่างเดียวไม่รวมเสื้อคือ 648 บาท เมื่อเทียบกับระบบ DTG คือ 185 บาท ยิ่งถ้าหากลวดลายสกรีนมีจำนวนสีมากก็ยิ่งมีราคาสูง ต่างกับ DTG ซึ่งจะราคาเดียวคือ 185 บาท แต่หากว่าเราพิมพ์จำนวนเยอะ เราลองมาเทียบกันว่าผลจะเป็นอย่างไร โดยกำหนดให้เสื้อตัวละ 100 บาทเท่ากัน

 

จำนวนเสื้อที่จะสกรีนDTGSilk Screen
1285748
2570896
38551044
411401192
514251340

                        

จากตารางจะเห็นได้ว่า ราคาจะไปตัดกันที่ 5 ตัวระบบซิลค์สกรีนจะถูกกว่า ในตามเงื่อนไข สกรีนบนเสื้อขาว จำนวน 4 สีขนาดพื้นที่ A3 และเป็นลายสกรีนเดียวกัน แต่โดยส่วนมากระบบซิลค์สกรีนจะทำเมื่อจำนวนมากกว่า 50 ตัวขึ้นไปเพราะมีขั่นตอนในการเตรียมบล็อก เช่นการฉายแสงซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 วัน ทั้งนี้ก็ขึ้นกับร้านซิลค์สกรีนแต่ละร้านว่าจะรับงานจำนวนน้อยหรือไม่ ถ้ารับก็อาจจะมีค่าสีเพิ่มขึ้นจาก 12 บาทเป็น 30 บาทแล้วแต่ร้าน ทำให้จุดคุ้มทุนยิ่งสูงขึ้นไปอีก เราลองเทียบตารางดูหากร้านสกรีนระบบซิลค์สกรีนรับจำนวนน้อยที่สีละ 30 บาทดูว่าผลจะเป็นอย่างไร

 

จำนวนเสื้อที่จะสกรีนDTGSilk Screen
1285820
25701040
38551260
411401480
514251700
617101920
719952140
822802360
925652580
1028502800

 

 

จะเห็นว่าเมื่อสกรีนจำนวนน้อยระบบซิลค์สกรีนจะคิดราคาที่สีละ 30 บาท ทั้งสองระบบจะเท่าทุนกันที่ 10 ตัว แบบบล็อกสกรีนจะราคาถูกกว่าเมื่อสั่งมากกว่า 10 ตัวหรือก็คือ 11 ตัวขึ้นไป แต่เมื่อสกรีนระบบ DTG กับร้าน Screen168 ทางร้านจะมีส่วนลดให้กับจำนวนตัวที่เพิ่มขึ้นเป็นส่วนลด % โดยมีอัตราดังนี้

 

รายการเสื้อพร้อมสกรีนส่วนลด
เสื้อขาว1% ต่อตัว สูงสุด 30% (ยกเว้นตัวที่ 1)
เสื้อดำ0.5% ต่อตัว สูงสุด 20% (ยกเว้นตัวที่ 1)

เพราะฉะนั้นถ้าลองมาคำนวนในเคสกรณีนี้จะเท่าทุนกันที่กี่ตัว

 

จำนวนเสื้อที่จะสกรีน DTGSilk Screen
1285820
25601040
38301260
410951480
513551700
616101920
...
...
...
1502992533600

 

 

ซึ่งราคาสกรีนแบบบล็อกสกรีนจะไม่มีทางถูกกว่าแบบ DTG เนื่องจากต้นทุนแบบบล้อคสกรีนจะอยู่ที่ 220 บาทไม่รวมค่าบล็อคสกรีน แต่แบบ DTG จะอยู่ที่ 200 บาทเมื่อสกรีนตั้งแต่ 30 ตัว แต่ในความเป็นจริงแล้วทางร้านสกรีนจะลดค่าสกรีนลง เมือ่สกรีนตั้งแต่ 50 ตัวเป็นต้นไปในราคาสกรีนสีละ 12 บาท เพราะฉะนั้นต้นทุนสกรีนของระบบล็อกสกรีนจะเป็น 100(ค่าเสื้อ)+48(ค่าสี) รวมเป็น 148 บาท ไม่รวมค่าบล้อคสกรีนอีก 600 บาท เรามาเทียบดูความคุ้มทันกัน

 

จำนวนเสื้อที่จะสกรีนDTGSilk Screen
1285748
2560896
38301044
410951192
513551340

 

ซึ่งจะอยู่ที่ 5 ตัว เมือ่ระบบบล็อกสกรีนคิดที่ราคาสกรีน 50 ตัวไป จากการเทียบอาจะทำให้คุณสับสนได้ เนื่องจากเงื่อนขการคิดราคาแบบบล็อกสกรีนไม่ได้ขึ้นไปตามสัดส่วนเพราะงั้นถ้าเราพิมพ์ไม่ถึง 50 ตัวก็จะไม่ได้ราคานี้

งั้นถ้าราคา 50 ตัวในแบบบล็อกสกรีนจะเทียบได้กับแบบ DTG กี่ตัวละ? คำตอบคือ   ราคาจะเท่ากันที่ 40 ตัว 

หมายถึง ถ้าคุณสกรีนไม่เกิน 40 ตัว คุณสกรีนแบบ DTG กับร้าน Screen168 จะถูกกว่าคุณไปสกรีนร้านสกรีนทั่วไปที่ใช้ระบบบล็อค คุณจะจ่ายเพียง ตัวละ 200 บาท สำหรับเสื้อขาวขนาด A3 ในแบบสีไม่จำกัดซึ่งถ้าหากมีสีมากกว่า 4 สี คุณก็จะยิ่งประหยัดมากกว่าใช้ระบบบล้อกสกรีน

จากผลทางเศรษฐศาสตร์ข้างต้นเราสรุปได้ว่า หากต้องการพิมพ์ลายที่มีสีเยอะๆ ยิ่งจำนวนสีมาก ระบบบล็อกสกรีนก็จะยิ่งแพงขึ้นมาก แต่ระบบ DTG นั้นคงที่

 

DTG เหมาะกับใคร?

 1. กลุ่มที่ต้องการสกรีนเสื้อจำนวนไม่เยอะ ปริมาณช่วงระหว่าง 1-40 ตัว จะคุ้มกว่าระบบบล็อกสกรีน
 2. ต้องการงานคุณภาพและเก็บรายละเอียดงานครบ ซึ่งบล็อกสกรีนไม่สามารถทำได้ เนื่องจากความแตกต่างกับในด้านความละเอียดถึง 10 เท่า (120 DPI VS. 1200 DPI)
 3. งานด่วนที่ต้องการใช้ด่วน ใช้เวลาผลิตไม่นาน DTG จะใช้เวลาในการสกรีนเสื้อขาวประมาณ 25 ตัว/ชั่วโมง สำหรับงานซิลค์สกรีนจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 1 วันสำหรับทำบล็อกสกรีน
 4. ต้องการสัดส่วนลายสกรีนที่ทุกต้อง ความแตกต่างของไซส์เสื้อเป็นสัดส่วนกับพื้นที่ลายสกรีน ซึ่ง DTG สามารถทำได้ แต่ บล็อกสกรีนไม่สามารถทำได้ ถ้าทำก็จะต้องเพิ่มบล็อกสำหรับไซส์เสื้อแต่ละชุด ทำให้บางทีไซส์เสื้อแตกต่างกันมากเช่น ไซส์ S ลายสกรีนจะใหญ่ แต่ไซส์ XL ลายสกรีนจะเล็ก แต่ DTG สามารถพิมพ์ขนาดเป็นสัดส่วนกับเสื้อได้
 5. ต้องการขึ้นแบบงานดูก่อนผลิตจริง ทำให้ต้นทุนไม่สูงเพราะราคาคงที่เท่ากันต่อตัว ต่างกับระบบบล็อกสกรีนที่ต้องทำบล็อกขึ้นมาก่อนเพื่อดูผลงานของแต่ละร้านซึ่งมาตรฐานไม่เท่ากัน
 6. ต้องการมาตรฐานสกรีนเท่ากันทุกตัว เครื่องDTG พิมพ์ด้วยระบบ Computer ซึ่งควบคุมด้วย Numerical Control จึงได้ความแม่นยำเท่ากันทุกตัว หมดปัญหาเสื้อเสีย ต่างกับระบบบล็อกสกรีนที่ใช้แรงคนในกรปาดสีลง มีโอกาสผิดพลาดสูง
 7. ต้องการแม่สีชัดเจน เฉดสีถูกต้อง DTG สามารถพิมพ์เฉดสีได้ตามแบบจริง คำนวณด้วย Computer แต่บล็อกสกรีนใช้การผสมสีเองซึ่งยากที่จะได้แม่สีตามต้นฉบับจริง

 

ใช้เวลาในการผลิตเท่าไหร่?

DTG เป็นระบบพิมพ์สามารถเริ่มพิมพ์เสื้อได้ทันที อัตราการผลิตประมาณ 25 ตัว/ชั่วโมง แต่บล็อกสกรีนต้องทำการฉายแสงและรอให้บล็อกแห้งซึ่งใช้เวลาโดยประมาณ 1 วัน จึงจะเริ่มการผลิตหรือทำต้นแบบได้

 

สรุป

จากผลการเทียบให้เห็น ก็จะเห็นข้อดีและข้อเสียของแต่ละระบบ โดยหากท่านต้องการสกรีนไม่เกิน 40 ตัวสกรีนระบบ DTG กับทางเรา Screen168 จะคุ้มกว่า หรือหากท่านต้องการคุณภาพ งานเก็บรายละเอียดครบแนะนำให้ใช้ระบบ DTG ทั้งนี้ก็ขึ้นกับเราว่าต้องการสกรีนแบบไหนที่จะเหมาะสมกับเรามากที่สุด สำหรับท่านที่ต้องการสกรีนจำนวนเยอะๆในระบบบล็อก เราขอแนะนำพันธมิตรของเรา

ซิลค์สกรีน เว็บ zeemscreen.com

สำหรับ DTG เว็บ Screen168.com